Zarezerwuj sesję z Mentorem
Wybierz termin i umów konsultację z Mentorem, następnie otrzymasz potwierdzenie e-mail.

Brak dostępnych terminów

Język mentora
Honorarium Mentora
Aby zobaczyć cenę
 Teresa Curzytek
Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Archiwista I-go i II-go stopnia Kancelaria - Archiwizacja
Specjalizuje się w wybranych dziedzinach prawa takich jak: archiwizowanie dokumentacji aktowej i technicznej w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów polskich i unijnych, ochrona danych osobowych (w rozbiciu na poszczególne podmioty), ochrona informacji niejawnej, kodeks postępowania administracyjnego (w tym odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych, metryczki administracyjne), komunikacji interpersonalnej na stanowiskach sekretarek/asystentek, ponadto specjalizuje się w legislacji wewnętrznych aktów normatywnych jednostek organizacyjnych- Tworzy akty normatywne dla jednostek organizacyjnych m.in. "Jednolite Rzeczowe Wykazy Akt", "Instrukcję Kancelaryjną", "Instrukcję organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt"- Posiada ponad 20 - letni staż pracy w administracji samorządowej oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej i podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.

Tematy

Kadry i płace > Prawo Pracy > Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Kadry i płace > Prawo Pracy > Archiwizacja dokumentacji aktowej i technicznej oraz projektów unijnych
Kadry i płace > Prawo Pracy > Legislacja wewnętrznych aktów prawnych