Zarezerwuj sesję z Mentorem
Wybierz termin i umów konsultację z Mentorem, następnie otrzymasz potwierdzenie e-mail.

Brak dostępnych terminów

Język mentora
Honorarium Mentora
Aby zobaczyć cenę
 Przemysław Ciszek
Radca prawny i wykładowca prawa pracy. Współpracował z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, szkolił inspektorów pracy.
Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie.

Tematy

Kadry i płace > Czas pracy > Optymalizacja czasu pracy
Kadry i płace > Czas pracy > Wprowadzanie przestoju ekonomicznego,
Kadry i płace > Czas pracy > Wprowadzanie 8 i 12 godzinnej pracy zmianowej
Kadry i płace > Czas pracy > Zarządzenia absencjami (urlopy, przestój)
Kadry i płace > Czas pracy > Obniżenie ryzyka odpowiedzialności wykroczeniowej menedżerów wynikającego z nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy
Kadry i płace > Prawo Pracy > Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Kadry i płace > Prawo Pracy > Urlopy pracownicze
Kadry i płace > Prawo Pracy > Spory zbiorowe, zwolnienia grupowe
Kadry i płace > Prawo Pracy > Prawo podatkowe/ubezpieczenia społeczne – w kontekście zatrudnieniowym
Kadry i płace > Prawo Pracy > Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu
Kadry i płace > Prawo Pracy > Procesowe prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kadry i płace > Prawo Pracy > Praca tymczasowa i usługi outsourcingowe w zatrudnieniu
Kadry i płace > Prawo Pracy > Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
Kadry i płace > Prawo Pracy > Rozwiązania antykryzysowe (tarcza antykryzysowa 2020)
Kadry i płace > Prawo Pracy > Przestój ekonomiczny, działania pomocowe w kontekście obecnego kryzysu epidemicznego
Kadry i płace > Prawo Pracy > Związki zawodowe, rady pracowników, przedstawiciele załogi
Kadry i płace > Prawo Pracy > Prawo zatrudnienia