Zarezerwuj sesję z Mentorem
Wybierz termin i umów konsultację z Mentorem, następnie otrzymasz potwierdzenie e-mail.

Brak dostępnych terminów

Język mentora
Honorarium Mentora
Aby zobaczyć cenę
 Piotr Chimko
Pasjonat tematyki dojrzałego i świadomego przywództwa. Menedżer z ponad 18-letnim doświadczeniem korporacyjnym w obszarze IT, finansów i zakupów.
Przewodził wdrożeniom licznych projektów, od czysto informatycznych, poprzez optymalizujące koszty, po wprowadzanie nowinek technologicznych. Aktualnie wspiera globalne przemiany w firmie Philips.Kilkadziesiąt razy w roku wychodzi na scenę, żeby przemawiać, szkolić lub prowadzić konferencje. Od 2009 roku lokalnie, a od 2013 roku na poziomie europejskim aktywnie uczestniczy w rozwoju Toastmasters International, największej na świecie organizacji edukacyjnej, która od niemal 100 lat propaguje idee skutecznej komunikacji i przywództwa.W latach 2006-2008 wykładał ekonomię i finanse w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu. W 2014 roku wszedł w skład Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie jako reprezentant środowiska korporacyjnego wspiera dialog między teorią a praktyką biznesową.Po godzinach biega, pływa, gra na różnych instrumentach muzycznych oraz przyjmuje razem z żoną gości w Arrivia Bed & Breakfast w Łodzi i pomaga swoim trzem synom rozwijać skrzydła.

Tematy

Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Motywacja
Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Zarządzanie zespołem > Samoświadomość managera: talenty, ograniczenia, style zachowań
Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Zarządzanie zespołem > Styl zarządzania i jego dopasowanie do sytuacji
Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Zarządzanie zespołem > Budowanie skutecznego zespołu
Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Zarządzanie zespołem > Definiowanie misji, wizji i celów
Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Zarządzanie zespołem > Zarządzanie zadaniami i priorytetami
Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Zarządzanie zespołem > Dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Zarządzanie zespołem > Planowanie i prowadzenie produktywnych spotkań
Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Zarządzanie zespołem > Delegowanie i kontrola
Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Zarządzanie zespołem > Analiza i rozwiązywanie problemów
Umiejętności osobiste > Leadership > Jakim jesteś liderem?
Umiejętności osobiste > Komunikacja > Komunikacja w zespole
Umiejętności osobiste > Wystąpienia publiczne > Składowe komunikatu
Umiejętności osobiste > Wystąpienia publiczne > Warstwa werbalna
Umiejętności osobiste > Wystąpienia publiczne > Warstwa niewerbalna
Umiejętności osobiste > Wystąpienia publiczne > Warstwa wizualna (slajdy i rekwizyty)
Umiejętności osobiste > Wystąpienia publiczne > Spójność wystąpienia/prezentacji
Umiejętności osobiste > Wystąpienia publiczne > Indywidualne przygotowanie do wystąpienia/prezentacji
Umiejętności osobiste > Wystąpienia publiczne > Perswazja w wystąpieniach publicznych