Zarezerwuj sesję z Mentorem
Wybierz termin i umów konsultację z Mentorem, następnie otrzymasz potwierdzenie e-mail.

Brak dostępnych terminów

Język mentora
Honorarium Mentora
Aby zobaczyć cenę
Jakub Spyra
Jakub od ponad 20 lat odzyskuje dla ludzi sens ich życia. Wie czym jest ból emocjonalny nazywany nerwicą i permanentne cierpienie nazywane depresją, wie też czym jest bezradność i zniewolenie zwane nałogiem.
Legitymuje się wymierną skutecznością budowania dyscypliny emocjonalnej i władzy nad słabościami. Posiada certyfikacje Gestalt Therapy (II stopień) pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dyplom zawodowy w dziedzinie edukacji zdrowia psychicznego, udokumentowane, państwowe kwalifikacje w zakresie psychopatologii sądowej i przeciwdziałania patologiom społecznym. Przez wiele lat prowadził treningi dla wojsk NATO w zakresie Kontroli Stresu Bojowego (Combat Stress Control), Kontroli Szoku Artyleryjskiego (Shell Shock Control) oraz Kontroli Piętna Śmierci (Death Imprint Control), gdzie kształcił u żołnierzy ich siłę moralną, fizjologiczną i odporność psychiczną na tortury oraz na ryzyko śmierci. Ta zawodowa przeszłość, aktualnie w pomocy osobom cywilnym mocno procentuje, podobnie jak jego profilowe wyksztalcenie. Jest absolwentem m.in.Akademii Medycznej w Gdańsku, a także Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od ponad 20 lat uczy jak zachować równowagę we współczesnym świecie, który wymaga żelaznej odporności psychicznej.

Tematy

Strefa emocji > Kryzysy emocjonalne
Strefa emocji > Intensywna pomoc w zakresie bolesnych emocji, osamotnienia oraz krytycznie niskiej samooceny
Strefa emocji > Toksyczne związki, kryzysy w związkach
Strefa emocji > Problematyka związków i relacji
Strefa emocji > Budowanie osobowości pozbawionej lęku i zależności
Strefa emocji > Wymierny rozwój metod oddziaływania na postawy ludzi
Strefa emocji > Wygaszenie lęku przemijania i starzenia, utrata bliskości
Strefa emocji > Odbudowanie własnego poczucia wartości
Strefa emocji > Przenikanie fałszu, gry społecznej i wrogich intencji innych osób
Strefa emocji > Zmiana postrzegania własnej osoby w oczach innych
Strefa emocji > Definitywne odwrócenie toksycznych nawyków
HR > Rekrutacja menedżera - gdy testy są niewystarczające…
Umiejętności osobiste > Techniki antystresowe – skuteczność natychmiastowa
Strefa emocji > Uzależnienia: narkotyki, alkohol, hazard, internet
Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Zarządzanie wiarygodnością firmy - kiedy jedno niewłaściwe słowo niweczy reputację Organizacji
Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Kierowanie zespołami - jeśli wszystkie metody zawiodą… 
Strefa emocji > Interpretacja zachowań partnera, zdrada, intrygi
Umiejętności osobiste > Komunikacja > Analityka komunikacji sieciowej - cybersemantyka
Strefa emocji > Problemy wychowawcze - korygowanie zachowań dzieci i młodzieży
Strefa emocji > Zmysł widzenia w ludziach dobra, zła, prawdy i fałszu
Umiejętności osobiste > Wystąpienia publiczne > Paraliżujący stres przed wystąpieniem publicznym - techniki do zastosowania od zaraz
Umiejętności osobiste > Zarządzanie > Wygaszanie konfliktu w zespole - natychmiastowy efekt