Zarezerwuj sesję z Mentorem
Wybierz termin i umów konsultację z Mentorem, następnie otrzymasz potwierdzenie e-mail.

Brak dostępnych terminów

Język mentora
Honorarium Mentora
Aby zobaczyć cenę
 Grzegorz Czaban
Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne. Do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.
W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne- znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych.

Tematy

Prawo > Zamówienia publiczne > Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu
Prawo > Zamówienia publiczne > Kontrole i audyty postępowań
Prawo > Zamówienia publiczne > Nieprawidłowości i korekty finansowe w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE
Prawo > Zamówienia publiczne > Ocena poprawności czynności zamawiającego i odwołania
Prawo > Zamówienia publiczne > Dopuszczalność zmian umów w sprawie zamówień publicznych
Prawo > Zamówienia publiczne > Umowy ramowe
Prawo > Zamówienia publiczne > Aukcje elektroniczne
Prawo > Zamówienia publiczne > Dynamiczny system zakupów